Privacyverklaring

Erik en Pauline Coolen hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. ( beroepsgeheim)

Erik en Pauline Coolen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijkadres: Kerkstraat 66a 6006 KR Weert, Tel. 0495-450175 – mailadres praktijkerikcoolen@planet.nl of paulinecoolen@ziggo.nl  

Erik en Pauline Coolen verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Voor een goede behandeling is het voor ons, als behandelend therapeut, noodzakelijk om een cliëntendossier aan te leggen.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken; ten bate van opstellen zorgnota en opstellen behandelplan:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, data van behandelingen, korte omschrijving van behandelingen, kosten van het consult.
  • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstekt middels gebruikmaking van het `contact` op onze website door middel van mail of telefoon contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijkerikcoolen@planet.nl of paulinecoolen@ziggo.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar. Voor het gebruik van waarneming tijdens onze afwezigheid. Voor het geanominiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat wij of onze administrateur een factuur kan opstellen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zoals ons administratieprogramma en / of onze accountant.
Erik en Pauline Coolen blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erik en Pauline Coolen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Erik en Pauline Coolen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erik en Pauline Coolen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijkerikcoolen@planet.nl of paulinecoolen@ziggo.nl

Erik Coolen is voor de wet WWKGZ middels zijn beroepsvereniging NCSV, aangesloten bij het SCAG en TCZ.
Pauline Coolen is voor de wet WWKGZ middels haar beroepsvereniging FAGT, aangesloten bij Stichting Zorggeschil en Quasir.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erik en Pauline Coolen nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijkerikcoolen@planet.nl of paulinecoolen@ziggo.nl